Det ska löna sig att ... jobba!

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mari Lindman
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Meddelanden från Åbo Akademi
Tidskriftsakronym: Mfåa
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 10

Senast uppdaterad 2020-06-06 vid 05:42