Education-corrected CERAD identifies MCI and dementia in Parkinson's disease

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karrasch M, Laatu S, Ellfolk U, Marttila R, Martikainen K
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Acta Neurologica Scandinavica
Volym: 131
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 219
Artikelns sista sida, sidnummer: 224
eISSN: 1600-0404

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 02:41