Assessment of acid sulfate soil mapping utilizing chemical indicators in recipient waters

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Amélie Beucher, Sören Fröjdö, Peter Österholm, Jaakko Auri, Annu Martinkauppi, Peter Edén
Förläggare: Bulletin of the Geological Society of Finland
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Geological Society of Finland
Volym: 87
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 23

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 03:23