The American Jewish Story through Cinema by Eric A. Goldman (review)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Winberg Oscar
Förläggare: Center for the Study of Film and History
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Film and History
Volym: 45
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 65
Artikelns sista sida, sidnummer: 66
eISSN: 1548-9922


Nyckelord

American history, Film, film studies, Jewish, Jewish history

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 04:09