Effekten av talterapi på kurser för personer med Parkinsons sjukdom

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanna Simberg
Förläggare: Suomen Parkinson-liitto ry
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Parkinson-postia
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 53
Artikelns sista sida, sidnummer: 55

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 04:40