Parallel animal welfare regulations: Abstract

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Frida Lundmark, Helena Röcklinsberg, Birgitta Wahlberg, Charlotte Berg
Redaktörer: European Food Safety Authority
Publiceringsår: 2015
Förläggare: European Food Safety Authority
Moderpublikationens namn: EFSA Journal Supplement, Shaping the Future of Food Safety, Together. Proceedings of the 2nd EFSA Scientific Conference Milan, Italy, 14–16 October 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 121
Artikelns sista sida, sidnummer: 121
ISSN: 1831-4732

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 06:38