Songs and poems in the language classroom: Teachers' beliefs and practices

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jenni Alisaari, Leena Maria Heikkola
Förläggare: Elsevier
Förlagsort: Amsterdam, Netherlands
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Teaching and Teacher Education
Volym: 63
Artikelns första sida, sidnummer: 231
Artikelns sista sida, sidnummer: 242
eISSN: 1879-2480


Nyckelord

beliefs, listening to music, practice, reciting poems, second-language teaching, singing

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 03:46