Glycosylation of Phenolic Acceptors Using Benzoylated Glycosyl Trichloroacetimidate Donors

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jani Rahkila, Anup Kumar Misra, Lorenzo Guazzelli, Reko Leino
Redaktörer: René Roy, Sébastien Vidal
Publiceringsår: 2015
Förläggare: CRC Press
Moderpublikationens namn: Carbohydrate Chemistry: Proven Synthetic Methods, Volume 3
Artikelns första sida, sidnummer: 97
Artikelns sista sida, sidnummer: 106
ISBN: 978-1-4665-8357-3
eISBN: 978-1-4665-8358-0


Nyckelord

Carbohydrate, Glycosylation, organic chemistry, synthesis

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 08:33