Estetiska ingångar till fiktionsläsning – en studie i utveckling av didaktiska modeller

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hannah Kaihovirta-Rosvik, Anna-Lena Østern, Ria Heilä-Ylikallio
Redaktörer: Jon Smidt, Elise Seip Tönnessen, Bente Aamotsbakken
Förlagsort: Trondheim
Publiceringsår: 2011
Förläggare: Tapir Akademisk Forlag
Moderpublikationens namn: Tekst og tegn. Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn
ISBN: 978-82-519-2842-7


Dokument


Senast uppdaterad 2019-20-11 vid 04:28