Estetiska ingångar till fiktionsläsning – en studie i utveckling av didaktiska modeller

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Hannah Kaihovirta-Rosvik, Anna-Lena Østern, Ria Heilä-Ylikallio
Editors: Jon Smidt, Elise Seip Tönnessen, Bente Aamotsbakken
Place: Trondheim
Publication year: 2011
Publisher: Tapir Akademisk Forlag
Book title: Tekst og tegn. Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn
ISBN: 978-82-519-2842-7


Documents


Last updated on 2020-07-04 at 07:51