Combining Visual Customer Segmentation and Response Modeling

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yao Zhiyuan, Sarlin Peter, Eklund Tomas, Back Barbro
Förläggare: TUCS
Publiceringsår: 2011
ISBN: 978-952-12-2687-8

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 04:07