Ekonomisk tillväxt och förändringen i upplevd lycka

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Leif Nordberg
Publisher: Nationalekonomiska Föreningen
Publication year: 2015
Journal: Ekonomisk debatt
Volume number: 43
Issue number: 8
Start page: 58
End page: 66


Abstract

Den s k Easterlinparadoxen har under de senaste åren varit föremål för en livlig debatt såväl i den vetenskapliga facklitteraturen som i media i allmänhet. Huvudresultatet av Easterlins undersökningar var att ekonomisk tillväxt inte genererar ökad lycka och välfärd för befolkningen överlag. Om detta stämmer har det förstås betydande konsekvenser för valet av målsättningar för den ekonomiska politiken. I denna artikel görs ett försök att studera sambandet mellan inkomst och subjektiv välfärd med utnyttjande av data från de sex första omgångarna av European Social Survey. Resultaten synes ge ett visst stöd för kritiken av Easterlins resultat.


Keywords

Leif Nordberg

Last updated on 2020-25-02 at 02:48