Services in project-based firms–Four types of business logic

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kim Wikström, Magnus Hellström, Karlos Artto, Jaakko Kujala, Saara Kujala
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: International Journal of Project Management
Volym: 27
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 113
Artikelns sista sida, sidnummer: 122

Senast uppdaterad 2019-19-08 vid 06:48