Vad hade Chydenius gjort?

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Westerlund
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Österbottens Tidning
Tidskriftsakronym: ÖT
Nummer: 11.01.2015


Abstrakt

Recension av Nils Erik Forsgård: Ingens herre, ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland. Schildts & Söderströms 2014.

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 06:29