Iron behaviour in a northern estuary: Large pools of non-sulfidized Fe(II) associated with organic matter

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Changxun Yu, Joona J. Virtasalo, Torbjörn Karlsson, Pasi Peltola, Peter Österholm, Edward D. Burton, Laura Arppe, Johan K. Hogmalm, Antti E.K. Ojala, Mats E. Åström
Förläggare: Chemical Geology
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Chemical Geology
Volym: 413
Artikelns första sida, sidnummer: 73
Artikelns sista sida, sidnummer: 85

Senast uppdaterad 2019-15-12 vid 04:50