På skeva flickors villkor. (Recension av Maria Margareta Österholms avhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar 2013)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freja Rudels
Förläggare: Granskaren rf.
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 73
Artikelns sista sida, sidnummer: 75

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 03:06