Då vi alla blev svenskar (recension av Kari Tarkiainen, Sveriges Österland. Från forntiden till Gustav Vasa)

A2 Review article, Literature review, Systematic review


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Matias Kaihovirta
Publication year: 2008
Journal: Ikaros
Issue number: 2

Last updated on 2020-26-01 at 04:35