Crímenes de lesa humanidad e imprescriptibilidad (= Crimes against humanity and non-applicability od statute of limitations)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Juan Pablo Perez Leon Acevedo, Ronald Gamarra Herrrera
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Gaceta constitucional
Nummer: 95
Artikelns första sida, sidnummer: 78
Artikelns sista sida, sidnummer: 92


Abstrakt

Analysis of Judgment Case File N.° 02071-2009-PHC/TC by the Peruvian Constitutional Tribunal’s Judgment on Non-Applicability of Statutory Limitations and Crimes against Humanity

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 05:16