Oroliga inför framtiden: En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920

G4 Doctoral dissertation (monograph)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Matias Kaihovirta
Place: Helsinki
Publication year: 2015
Title of series: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran verkkokirjat
Number in series: 19
Start page: 1
End page: 450
ISBN: 978-952-5976-36-6
eISBN: 978-952-5976-37-3

Last updated on 2020-02-07 at 06:06