Metahistory forty years after

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fogu Claudio, Pihlainen Kalle
Publiceringsår: 2014
Nummer i serien: 1
Volym: 65
ISBN: 0392-8926

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 04:25