Prevalence of voice problems in priests and some risk factors contributing to them

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Marie Hagelberg, Susanna Simberg
Förläggare: Mosby, Inc.
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Voice
Tidskriftsakronym: J Voice
Volym: 29
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 389.e11
Artikelns sista sida, sidnummer: 389.e18
eISSN: 1873-4588

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 03:13