Food web positioning of a recent colonizer: the North American Harris mud crab Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) in the northern Baltic Sea

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Katri Aarnio, Anna Törnroos, Charlotta Björklund, Erik Bonsdorff
Förläggare: Regional Euro-Asian Biological Invasions Centre
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Aquatic Invasions
Volym: 10
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 399
Artikelns sista sida, sidnummer: 413
eISSN: 1818-5487

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 05:01