Gender differences in the prevalence of vocal symptoms in smokers

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanna Simberg, Hanna Udd, Pekka Santtila
Förläggare: Mosby, Inc.
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Voice
Tidskriftsakronym: J Voice
Volym: 29
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 588
Artikelns sista sida, sidnummer: 591
eISSN: 1873-4588

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 04:13