Phosphorylation of lamins determine their structural properties and signaling functions

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elin Torvaldson, Vitaly Kochin, John E. Eriksson
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Nucleus
Volym: 6
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 166
Artikelns sista sida, sidnummer: 171
eISSN: 1949-1042

Senast uppdaterad 2020-25-09 vid 04:11