NJA 1951 s. 130 Selma Thordén

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Björn Sandvik
Editors: Johan Schelin
Place: Stockholm
Publication year: 2018
Publisher: Poseidon Förlag AB
Book title: Sjörättsliga landmärken
Title of series: Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johnson institut för sjörätt och annan transporträtt
Number in series: 27
Start page: 13
End page: 26
ISBN: 978-91-982633-3-6

Last updated on 2020-12-08 at 07:11