Porthanin ajan muuttuvat muistot = Porthan och hans tid i det föränderliga minnet

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Laura Hollsten, Johanna Wasshom
Förläggare: Porthan seura/Porthan sällskapet
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
Volym: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 7
eISSN: 1797-5913

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:56