Mjuka värden?

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mari Lindman
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Meddelanden från Åbo Akademi
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 10

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 02:42