Або Академи: кризис - пора обновления

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Larisa Mokroborodova
Förlagsort: Moscow
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Russian language abroad = Русский язык за рубежом
Nummer: Special issue
Artikelns första sida, sidnummer: 40
Artikelns sista sida, sidnummer: 42

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 06:46