Beyond the Inner-Outer Model. [Review of] Subjectivity after Wittgenstein by Chantal Bax

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olli Lagerspetz
Förläggare: Nordic Wittgenstein Society
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Nordic Wittgenstein Review
Tidskriftsakronym: NWR
Volym: 4
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 237
Artikelns sista sida, sidnummer: 240
eISSN: 2194-6825

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 04:50