"Ye Oldee Pubees" - Puben som turistisk scen

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Löfgren
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Laboratorium för Folk & Kultur
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 81
Artikelns sista sida, sidnummer: 83

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 03:53