Joseph Persson – den predikande kantorn

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Birgitta Sarelin
Redaktörer: Birgitta Sarelin, Brita Jern, David Forsblom, Leif Erikson
Förläggare: SLEF-Media
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2016
Moderpublikationens namn: Evangelium - Guds kraft : Missionslägret 60 år : 1956-2016
Artikelns första sida, sidnummer: 98
Artikelns sista sida, sidnummer: 110
ISBN: 978-952-5578-61-4


Nyckelord

Church History, Missiology, Missionary Training, Finnish Missionary Society, väckelserörelser

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:23