Mesoporösa kiseldioxidnanopartiklar som bärarmatriser för hydrofoba, fluorescerande färgämnen

G1 Högskoleingenjörsavhandling, kandidatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Desiré Lindberg
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 04:40