Individen och samhället i Claes Anderssons 1960-och 1970-talspoesi

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Möller-Sibelius
Förläggare: Helsingfors universitet
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Joutsen
Volym: 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 101
Artikelns sista sida, sidnummer: 126


Abstrakt

Claes Andersson har varit en radikal förnyare av den finlandssvenska poesin både vad gäller ämnen och formella grepp, inte minst har han öppnat upp genren för samtidens sociala frågor. Artikeln behandlar förhållandet mellan individen och samhället i Anderssons 1960- och 1970-talspoesi. Ett urval dikter analyseras i sin vänsterideologiska samtidskontext och i relation till tidens aktuella teorier inom sociologi, marxism och psykiatri. Tre tematiska aspekter strukturerar framställningen: solidaritet, urban anonymitet och psykiatrins roll.

Senast uppdaterad 2019-23-09 vid 03:34