Broschyren om Vårt Land. Elmer Diktonius som copywriter

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Clas Zilliacus
Editors: Jenny Björklund et. al.
Publication year: 2015
Publisher: Gidlunds
Book title: "Någonstädes mellan sol och söder, mellan norr och natt". Interdisciplinära studier tillägnade professor Torsten Pettersson
Start page: 392
End page: 403
ISBN: 978-91-7844-938-5

Last updated on 2020-27-02 at 02:52