Evangelium – Guds kraft : Missionslägret 60 år : 1956-2016

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Birgitta Sarelin, Brita Jern, David Forsblom, Leif Erikson
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2016
Förläggare: SLEF-Media
ISBN: 978-952-5578-61-4


Abstrakt

Missionslägret i Jeppo, även kallat ”Jeppolägret”, arrangerades för första gången i augusti 1956 och blev genast en årlig tradition. Lägret har med tiden kommit att samla stora skaror från när och fjärran inom Guds ords hörhåll och kring missionsarbetet inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

Med anledning av att missionslägret år 2016 firar sitt 60-årsjubileum har denna bok sammanställts. Genom text, bild och ljud bjuds läsaren med på en resa genom sex decennier av verksamhet i missionens tecken i såväl den österbottniska byn Jeppo som runtom i Borgå stift.

Bokens namn kommer från det motto som två gånger har använts som inramning för missionslägret. Mottot vittnar om det som under alla år har varit kärnan och drivkraften inom den evangeliska rörelsen: Evangelium – Guds kraft.


Nyckelord

Church History, Missiology, Missionary Training, Finnish Missionary Society

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 05:06