Om ett demoniserat Svenskfinland och om ond och god litteratur med utgångspunkt i Kaj Korkea-ahos Onda boken

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Ahlund
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Finsk tidskrift
Tidskriftsakronym: FT
Volym: 2016
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 45
Artikelns sista sida, sidnummer: 54

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 07:39