Distributed Spectrum Sensing Using Low Cost Hardware

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stefan Grönroos, Kristian Nybom, Jerker Björkqvist, Juhani Hallio, Jani Auranen, Reijo Ekman
Redaktörer: Pucker L, Armani C, Hamill S
Förläggare: Wireless Innovation Forum
Förlagsort: Wireless Innovation European Conference on Wireless Communications Technologies and Software Defined Radio (WInnComm-Europe)
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Wireless Innovation Forum
Moderpublikationens namn: Proceedings of WInnComm-Europe 2014 Wireless Innovation European Conference on Wireless Communications Technologies and Software Defined Radio
Antal sidor: 8

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 04:56