Parkinsonin taudin vaikutus viittomakielellä kommunikointiin

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Rautakoski P, Martikainen K
Editors: Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes. Seija Pekkala
Publication year: 2015
Publisher: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
Book title: Aikuisten neurologisperäiset puheen, kielen ja viestinnän ongelmat
Title of series: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja
Number in series: 47
Start page: 141
End page: 147
ISBN: 978-952-99856-8-5
ISSN: 1458-7580

Last updated on 2020-28-03 at 08:01