Ett genomsexualiserat fosterland. Kvinnokroppens materialiseringar ur landskap, myt och stad i Johan Nyboms resediktning

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Claes Ahlund
Editors: Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund, Åsa Warnqvist
Publication year: 2016
Publisher: Gidlunds
Book title: Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal
Start page: 115
End page: 129
ISBN: 978-91-7844-960-6

Last updated on 2020-04-04 at 04:36