Saija Merke

Universitetslärare, Språk
E-post: saija.merke@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503590318
Telefon: +358-2-2153095


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Challenging and objecting: Functions of third position turns in student-initiated question sequences (2018)
Saija Merke
Hacettepe University Journal of Education
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Tackling and establishing norms in classroom interaction: Student requests for clarification (2017)
Saija Merke
Studia Fennica: Linguistica
Suomalaisen kirjallisuuden seura
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51