Saija Merke

Universitetslärare, Språk
E-post: saija.merke@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503590318
Telefon: +358-2-2153095


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Challenging and objecting: Functions of third position turns in student-initiated question sequences (2018)
Saija Merke
Hacettepe University Journal of Education
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Tackling and establishing norms in classroom interaction: Student requests for clarification (2017)
Saija Merke
Studia Fennica: Linguistica
Suomalaisen kirjallisuuden seura
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Establishing the explainable in Finnish-as-a-foreign-language classroom interaction: Student-initiated explanation sequences (2016)
Saija Merke
Learning, Culture and Social Interaction
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Exprimer et gérer des désaccords à l'aide de relation contrastives en cours de langue: La question causale et l'interrogation totale adversative (2016)
Saija Merke
Cahiers de Praxématique
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kielen opiskelu ja tunteet: Affekti jäsentämässä opiskelijoiden aloittamia kysymyssekvenssejä vieraan kielen oppitunneilla (2012)
Saija Merke
Virittäjä

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51