Siv Björklund

Professor, Education
Email: siv.bjorklund@abo.fi
Mobile: +358-504425595
Phone: +358-6-3247002


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Kreativt skrivande i skolan: förhandlingar om utrymme för elevens eget skrivande vid skrivsamtal (2019)
Siv Björklund, Mindy Svenlin
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Svenska som andraspråk: Språkbad i Finland (2018)
Karita Mård-Miettinen, Mari Bergroth, Marjo Savijärvi, Siv Björklund
Natur och kultur
A4 Conference proceedings
"Yhes lausees saattaa olla ihan helposti kolmee eri kieltä" : kurkistus kielikylpyoppilaiden kielimaailmaan. (2018)
Karita Mård-Miettinen, Siv Björklund
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys
A3 Book section, Chapters in research books
Språkmöten inom undervisningen (2017)
Siv Björklund
Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
A3 Book section, Chapters in research books
Kielikylpyopetuksen tutkimustuloksia Suomessa. (2013)
Bergroth Mari, Björklund Siv
Suomen Kasvatustieteellinen Seura


Other publications

D1 Article in a trade journal
“Absolut ingen rädsla utan nyfikenhet” Tidigareläggning av finska - Case Nykarleby (2018)
Siv Björklund, Katri Hansell, Teresia Tötterman-Engström
Kieli, koulutus ja yhteiskunta
D4 Published development or research report or study
Språkstrategi: Vasa stad, bildningssektorn (2018)
Tomas Brännkärr, Elina Romar, Kari Nummela, Johanna Ohlsson, Fredrik Sundell, Britt Kaskela-Nortamo, Lillemor Gammelgård, Siv Björklund


Other Research Activities


Last updated on 2018-19-09 at 19:48