Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Svenskfinland i april 2013 – ett kritiskt regionalt perspektiv (2017)
Patricia Aelbrecht
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland

Senast uppdaterad 2018-07-09 vid 14:47