Övriga publikationer

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Changing Media Behavior – The Case of Generation Y (2013)
Johanna Lindström, Anna-Greta Nyström, Ron Lindqvist
Association for Computing Machinery
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:52

Dela länk