Referentgranskade publikationer

G5 Doktorsavhandling (artikel)
Becoming a caring nurse: - the heart of the matter in nurse education (2015)
Ann-Helén Sandvik
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Understanding and becoming – the heart of the matter in nurse education (2015)
Ann-Helén Sandvik, Katie Eriksson, Yvonne Hilli
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:52