Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
From Versailles to Bandung. The Interwar Origins of Anti-Colonialism (2017)
Fredrik Petersson
Cambridge University Press
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Imperialism and the Communist International (2017)
Fredrik Petersson
Journal of Labor and Society
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Willi Münzenberg: A Propagandist Reaching Beyond the Party and Class (2017)
Fredrik Petersson
Lawrence and Wishart
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
'A Man of the World'. Encounters and articulations of anti-imperialism as cosmopolitanism (2016)
Fredrik Petersson
Twentieth Century Communism: A Journal of International History
C2 Redigerat verk
Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter (2016)
Fredrik Petersson, Patrik Hettula, Laura Hollsten
Historiska Samfundet i Åbo r.f.
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
La Ligue anti-impérialiste: un espace transnational restreint, 1927-1937 (2016)
Fredrik Petersson
Monde(s)
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The 'Colonial Conference' and Dilemma of the Comintern's Colonial Work, 1928-29 (2016)
Fredrik Petersson
LeftWord Books
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hub of the Anti-Imperialist Movement: The League against Imperialism and Berlin, 1927-1933 (2014)
Fredrik Petersson
Interventions: International Journal of Postcolonial Studies
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
World Revolution 1917-1936. The Rise and Fall of the Communist International (2018)
Fredrik Petersson
Revolutionary Russia
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Three Cyclists from India and Encounters of Empire (2017)
Fredrik Petersson
LeftWord Blog
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
(review) Brigitte Studer, The Transnational World of the Cominternians (2016)
Fredrik Petersson
International Review of Social History
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Konstruktivt transnationellt grepp (2015)
Fredrik Petersson
Arbetarhistoria : meddelande från arbetarrorelsens arkiv och bibliotek
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Prelude to Bandung: The Interwar Origins of Anti-Colonialism (2014)
Fredrik Petersson

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:52