Linda Hulden

Forskarstuderande, Språk


Referentgranskade publikationer

A4 Konferenspublikationer
Interpunktion, stavning och talspråksinfluens i frågelistsvar från 1960-talet och 2000-talet (2015)
Linda Huldén
Tampere University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Frågelistsvar som exempel på vardagligt skriftbruk i Svenskfinland på 1900-talet (2014)
Linda Huldén
Umeå universitet

Senast uppdaterad 2019-02-08 vid 08:10