University Teacher in Public International Law

Mikaela Heikkilä

Universitetslärare, Rättsvetenskap
E-post: mikaela.heikkila@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216559
Telefon: +358-2-2154991


Yrkesmässiga intressen

international criminal law, vulnerability, EU's Area of Freedom, Security and Justice, victims of crime, public international law


Forskningsområden


Nyckelord

Area of Freedom, Security and Justice, human rights, international criminal law, vulnerability


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Article 10 (2017)
Mikaela Heikkilä
Torkel Opsahl Academic Epublisher
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Article 21 - Applicable Law (2017)
Mikaela Heikkilä
Torkel Opsahl Academic Epublisher
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Seeing the Individual in the Midst of Large-Scale Phenomena: Some Remarks on the European Approach to the Refugee Situation (2016)
Mikaela Heikkilä, Maija Mustaniemi-Laakso
Intersentia
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Challenges and complexities in the protection of fundamental rights in the EU´s area of Freedom, Security, and Justice (2015)
Viljam Engström, Mikaela Heikkilä
Cuadernos Europeos de Deusto
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Lisbonizing Back and Forth? Strategic Planning and Fundamental Rights in the AFSJ (2015)
Viljam Engström, Mikaela Heikkilä
European Yearbook on Human Rights
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Protective and Special Measures for Witnesses (2013)
G. Acquaviva, M. Heikkilä
Oxford University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Victim Issues: Participation, Protection, Reparation, and Assistance (2013)
Anne-Marie de Brouwer, Mikaela Heikkilä
Oxford University Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ajatuksia laillisuusperiaatteen merkityksestä universaalitoimivaltatapauksissa: Bazaramba -tapaus ja Suomen kansainvälinen rikosoikeus (2011)
Mikaela Heikkilä
Lakimies
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Balanced Scorecard of International Criminal Tribunals (2009)
Mikaela Heikkilä
Intersentia
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Om det rättvisa i rättvisa rättegångar (2005)
Mikaela Heikkilä
G3 Licentiatavhandling
International Criminal Tribunals and Victims of Crime (2004)
Mikaela Heikkilä


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
The Protection of Vulnerable Individuals in the Context of EU Policies on Border Checks, Asylum and Immigration: FRAME Research Report (2016)
Maija Mustaniemi-Laakso, Mikaela Heikkilä, Eleonora Del Gaudio, Sotiris Konstantis, Maria Nagore Casas, Dolores Morondo, Venkatachala G. Hegde, Graham Finlay
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Human rights and justice and home affairs in difficult economic times (2015)
Mikaela Heikkilä, Maija Mustaniemi-Laakso
FRAME Magazine
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Report critically assessing human rights integration in AFSJ policies.: Large Scale FP7 Collaborative Project GA No. 320000 FRAME, Work Package No. 11 - Deliverable No. 2 (2015). (2015)
Mikaela Heikkilä, Maija Mustaniemi-Laakso, Suzanne Egan, Graham Finlay, Tamara Lewis, Julia Planitzer, Helmut Sax, Lisa Maria Heschl, Stefan Salomon
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Fundamental rights in the institutions and instruments of the Area of Freedom, Security and Justice (2014)
Viljam Engström, Mikaela Heikkilä
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Om hatpropaganda med blodiga konsekvenser (2011)
Mikaela Heikkilä
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Suomen sotasyyllisyysoikeudenkäynti ja kansainvälinen rikosoikeus (2010)
Mikaela Heikkilä
Lakimies
D1 Artikel i en facktidskrift
Joukkotuhonta - Kansallinen rikosoikeus kohtaa kansainvälisen rikoksen (2009)
Mikaela Heikkilä, Elina Pirjatanniemi
Haaste
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Rachel Kerr – The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia - An Exercise in Law, Politics, and Diplomacy (2006)
Mikaela Heikkilä
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab
G1 Högskoleingenjörsavhandling, kandidatavhandling
EG-domstolens domslut i de s.k. Open Skies-målen – Bakgrund, innehåll och konsekvenser (2005)
Mikaela Heikkilä
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Salvatore Zappalà, Human Rights in International Criminal Proceedings, 2003 (2004)
Mikaela Heikkilä
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Ett folkrättsligt perspektiv på kriminaliseringen av krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten i Finland (2003)
Mikaela Heikkilä
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Finland. ’Kriget’ mot terrorism (2002)
Mikaela Heikkilä
Mennesker & rettigheter, Nordic Journal for Human Rights
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
The criminalization of international core crimes in Finland (2002)
Mikaela Heikkilä
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Om överlevandets problematik (2001)
Mikaela Heikkilä
Finsk tidskrift

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 12:50