Ann-Christina Kjeldsen

Forskarstuderande, Logopedi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gains from training in phonological awareness in kindergarten predict reading comprehension in Grade 9 (2014)
Ann-Christina Kjeldsen, Antti Kärnä, Pekka Niemi, Åke Olofsson, Katarina Witting
Scientific Studies of Reading
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:52