Chancellor

Ulrika Wolf-Knuts


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Der stumme Fahrstuhl: Wie man eine neue Identität konstruieren kann (2018)
Ulrika Wolf-Knuts
Waxmann Verlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Die schwarze Schule zu Wittenberg: (2018)
Ulrika Wolf-Knuts
Volkskundliche Kommission für Sachsen-Anhalt e.V. beim Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Människorna och vardagen: Minnen av studier och arbete vid Åbo Akademi (2018)
Ulrika Wolf-Knuts
Åbo Akademis förlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den psykologiserande berättaren. Makt och maktutövning som teman i berättande om pedofili. (2017)
Ulrika Wolf-Knuts
Studies on religion and memory
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Intellectual and Social History of Folkloristics, Ethnology and Anthropology in Finland (2017)
Ulrika Wolf-Knuts, Pekka Hakamies
Berghahn books
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lived forgiveness in a Finland-Swedish laestadian community (2016)
Ulrika Wolf-Knuts
Studies on religion and memory
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
På julklappsuppköp. Om användningen av svenska och finska i vardagslivet (2016)
Ulrika Wolf-Knuts
Svenska landsmål och svenskt folkliv
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Scepticism and broad-mindedness in talk of paedophilia (2015)
Ulrika Wolf-Knuts
Arv: Nordic Yearbook of Folklore
A4 Konferenspublikationer
Schuld, Scham, Vergebung: Vergeben in einer læstadianischen Gruppe in Finnland im 20. Jahrhundert (2015)
Wolf-Knuts Ulrika
Königshausen & Neumann
C2 Redigerat verk
Approaching Religion Vol. 4 No 1 (2014) (2014)
Pekka Hakamies, Ulrika Wolf-Knuts
Approaching Religion
Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Greed and work in Finland-Swedish folklore (2014)
Ulrika Wolf-Knuts
Approaching Religion
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Would I have been better off there?": Comparison, need and conduciveness in a Finnish emigrant's account (2014)
Ulrika Wolf-Knuts
Journal of Ethnology and Folkloristics


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Helvetes djävlar och Fan och hans mormor: (2019)
Ulrika Wolf-Knuts
O2 Annat
Minnesmärken: (2019)
Ulrika Wolf-Knuts
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
[Recension av] Ane Ohrvik, Medicine, Magic and Art in Early Modern Norway. Conceptualizing Knowledge. London 2018. 302 s. ISBN 978-1-137-46741-6.: (2018)
Ulrika Wolf-Knuts
Svenska landsmål och svenskt folkliv
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Suomi tarvitsee opetusta kahdella kielellä (2018)
Ulrika Wolf-Knuts
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Åbo Akademi blir hundra år (2018)
Ulrika Wolf-Knuts
Suomen Turku
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Between magic and rationality [review] (2017)
Ulrika Wolf-Knuts
Arv: Nordic Yearbook of Folklore
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Collective remembering [review] (2017)
Ulrika Wolf-Knuts
Arv: Nordic Yearbook of Folklore
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Fiction and reality from many angles [review] (2017)
Ulrika Wolf-Knuts
Ethnologia Scandinavica
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Maria Zachariasson, Professor at Södertörn University (2017)
Ulrika Wolf-Knuts
Ethnologia Scandinavica
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
[Recension av] Fiktion och verklighet. Mångvetenskapliga möten, red. Bohlin & Gemzöe (2017)
Ulrika Wolf-Knuts
Rig - kulturhistorisk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Sin and grace [review] (2017)
Ulrika Wolf-Knuts
Ethnologia Scandinavica
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Young people finding community [review] (2017)
Ulrika Wolf-Knuts
Ethnologia Scandinavica
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Art, science, and religion: These are the opening words for symposium Art Approaching Science and Religion. (2016)
Ulrika Wolf-Knuts
Approaching Religion
Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Jan-Öjvind Swahn, 1925-2016 (2016)
Wolf-Knuts Ulrika
Ethnologia Scandinavica
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kvinnor i krigstid: Rec. av Anna Lindholm, Projekt Ines. Fem kvinnor i inbördeskriget 1918. (2016)
Ulrika Wolf-Knuts
Finsk tidskrift
E2 Populär monografi
Skatten som bevakades av en orm. (2016)
Ulrika Wolf-Knuts
E2 Populär monografi
Spökanberget (2016)
Ulrika Wolf-Knuts
E2 Populär monografi
Stenen som rör sig (2016)
Ulrika Wolf-Knuts
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Centennial of the Norwegian folklore (2015)
Wolf-Knuts Ulrika
Ethnologia Scandinavica
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
The Middle Ages in words and pictures. [Review of] Kvaerndrup & Olofsson: Medeltiden i ord och bild (2015)
Ulrika Wolf-Knuts
Arv: Nordic Yearbook of Folklore
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
An ethnologist's autobiography: [Rec. av] Anders Gustavsson, Bondekultur i möte med akademikerkulturer in Sverige och Norge (2014)
Ulrika Wolf-Knuts
Ethnologia Scandinavica
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Fortune and risk in early modern times. [Rec. av] Kristiina Savin, Fortunas klädnader (2014)
Ulrika Wolf-Knuts
Ethnologia Scandinavica
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Jag tror nästan: [Rec. av] Pasi Enges "Minä melkein uskon". (2014)
Ulrika Wolf-Knuts
Budkavlen
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
[Rec. av] Sigurd Kvaerndrup & Tommy Olofsson, Medeltiden i ord och bild (2014)
Ulrika Wolf-Knuts
Rig - kulturhistorisk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
The Legacy of Lauri Honko: Contemporary Conversations (2014)
Pekka Hakamies, Ulrika Wolf-Knuts
Approaching Religion
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tomaskorset (2014)
Ulrika Wolf-Knuts
Parentesen. Pargasiternas infoblad
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Folklori si fuqi e tê pafuqishmëve: Teoritë dhe metodat e studimit në folkloristikn finlandeze (2013)
Ulrika Wolf-Knuts
Gjurmime albanologjike. Folklor dhe etnologji
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
[Rec. av] Fredrik Skott, Påskkärringar (2013)
Ulrika Wolf-Knuts
Svenska landsmål och svenskt folkliv

Senast uppdaterad 2020-06-01 vid 08:09